Ons team

Onze huisartsenpraktijk bestaat uit 4 vaste huisartsen en 2 huisartsen in opleiding.

Door in een vaste associatie te werken, gesteund door een geïnformatiseerd dossiersysteem, streven we de beste samenwerking na. We proberen in onze praktijk kwaliteitsvolle geneeskunde te beoefenen, gestoeld op wetenschappelijk bewezen krachtlijnen (EBM = Evidence Based Medicine).


Wij werken samen, dit betekent dat we niet willen concurreren binnen de praktijk. Praktisch doen we dit door dagelijks te overleggen en wekelijks uitgebreider de patiënten en hun problemen te evalueren.

Geen van de artsen zal er bezwaar tegen hebben dat u de ene maal de ene dokter raadpleegt en de andere maal de andere. Integendeel, want op deze wijze kan u persoonlijk contact houden met alle artsen en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen.


Om de praktijk optimaal te ondersteunen bestaat ons team ook uit een verpleegkundige en 2 praktijkassistentes.

Artsen

Paramedici

unsplash