Tarieven

Alle dokters zijn geconventioneerd en volgen de officiële tarieven zoals vastgelegd in het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen. Dit akkoord betekent dat we ons engageren om de afgesproken tarieven te volgen, tenzij de patiënt bijzondere eisen stelt : dan is het de dokter toegelaten om een bijkomend honorarium aan te rekenen.

RAADPLEGINGEN

  • tussen 7u40 en 18u00: 27€
    tussen 18u en 21u00: 31,5€
    technische prestaties worden apart aangerekend volgens de geldende tarieven

HUISBEZOEKEN

  • tussen 8u00 en 18u: 40€
    huisbezoeken aangevraagd tussen 18u en 21u: 53€