Secretariaat

De praktijkassistente is alle dagen aanwezig van 8u-12u15 en 13u15-19u voor het noteren van afspraken en huisbezoeken en het afhandelen van alle administratieve formaliteiten.

Tijdens de raadplegingen is er een arts telefonisch te bereiken tussen 8u00 en 10u en tussen 14u en 19u.

Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Vraag daarom tijdens uw raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts.

Sinds enige tijd laat het RIZIV niet meer toe dat attesten en voorschriften na telefonische aanvraag verstrekt worden.