Proteïnedieet

Naast onze diëtist die u kan consulteren in onze praktijk, is er de mogelijkheid om in onze praktijk een zogenaamd proteïnedieet te volgen.

Wie interesse heeft in een proteïnedieet, kan hiervoor een afspraak maken bij Dr. De Crem of Dr. Van Laecke.
 

Afspraak 1. In een eerste afspraak wordt samen met u bekeken wat je al gedaan hebt tot op heden van diëten of afslankprogramma’s. Hiervoor zal je wat “huiswerk” meekrijgen om in te vullen tegen de volgende raadpleging. Deze vragen peilen ook naar vroegere geslaagde of niet geslaagde aanpak van uw gewicht, alsook wordt nagegaan hoe fysiek actief je bent (lichaamsbeweging/sport). Mensen met bepaalde vormen van diabetes (type 1), met hartproblemen, met leverproblemen of met nierproblemen, evenals vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, komen NIET in aanmerking voor dit dieet.

Na onderzoek met minimaal wegen, lengte, onderzoek hart en longen, zal een bloedname gebeuren en in veel gevallen ook een ECG van het hart (electrocardiogram). Er zal u ook een infobrochure worden overhandigd, zodat u zo goed mogelijk geïnformeerd bent voor u aan de slag gaat.
 

Afspraak 2. Nu zijn de resultaten van de onderzoeken bekend en weten we of u in aanmerking komt voor dit specifieke dieet. Het kan ook zijn dat hieruit blijkt dat voor u het proteïnedieet geen goede keuze is. Zo kan het zijn dat voor u een klassiek dieet meer geschikt is (zie ook onze voedingsdeskundig in de praktijk).

Indien we in samenspraak beslissen om te starten met dit proteïnedieet, zal er een eerste bestelling gebeuren van het proteïnedieet.
 

Afspraak 3. Nu we het proteïnedieet in ons bezit hebben, kunnen we van start gaan. We geven uitleg over de fase 1 van dit dieet en wijzen u waar u moet op letten.
 

Afspraak 4. Meestal 1 week tot 10 dagen na opstart wordt er een eerste evaluatie gemaakt en wordt de weg verder uitgestippeld.

 

Afspraak 5 en volgende. Afhankelijk van uw individuele evolutie wordt er afgesproken om u op te volgen per bepaalde tijd (vb. 2-tal keer per 2wk in begin, dan 2-tal keer per 4w).

 

Indien ten laatste na 4wk blijkt dat er geen duidelijke vermagering is, heeft het geen zin om dit proteïnedieet verder te zetten. In samenspraak wordt dan beslist hoe uw overgewicht verder wordt aangepakt.

Gezien de vermagering gebeurt onder medische begeleiding, bent u zeker van een veilige weg naar een gezond gewicht.  Voor meer info : vraag ernaar bij uw arts.