Praktijkvisie

Wij werken in een vaste associatie en streven de beste samenwerking na gesteund door een geïnformatiseerd dossiersysteem. We overleggen geregeld en zorgen zo voor een continuïteit in de zorgverstrekking.

Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken nuttig is, hierdoor verhogen wij onze beschikbaarheid en delen we onze ervaringen. 

Wij werken samen, dit betekent dat we niet willen concurreren binnen de praktijk. We doen dit praktisch door dagelijks te overleggen en wekelijks uitgebreider de patiënten en hun problemen te evalueren.

Geen van de artsen zal er bezwaar tegen hebben dat u de ene maal de ene dokter raadpleegt, en de andere maal de andere. Integendeel, want op deze wijze kan u persoonlijk contact houden met alle artsen en een vertrouwensrelatie opbouwen.

Uw probleem wordt zo niet eenzijdig door één arts bekeken , maar wordt vanuit diverse ooghoeken belicht en besproken.

Wij proberen in onze praktijk kwaliteitsvolle geneeskunde te beoefenen, gestoeld op wetenschappelijk bewezen krachtlijnen (EBM of Evidence Based Medicine).

Wij willen een persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde zorg aanbieden, gericht op en in samenwerking met u. Dit vanuit de overtuiging dat het welzijn kan bepaald worden door verschillende factoren : niet alleen de lichamelijke klachten, maar ook sociale gegevens zoals gezin en werk, maatschappelijke en milieufactoren, uw persoonlijke beleving.

Hieronder volgt een opsomming van (een deel van de) handelingen die we uitvoeren en die behoren tot ons werkdomein :

GENEESKUNDE :

hart-en vaatziekten : ECG, bloeddrukcontrole (hypertensie), cholesterolbepaling in het bloed, …

longziekten : griepvaccin, bronchitis,  asthma, allergie, spirometrie (“blaastest”),…

suikerziekte : controle via directe suikerbepaling (vingerprik),…

maag/darmziekten : maagzweren, maagontsteking, appendicitis, galstenen,..

kinderziekten : volgen van gewicht-lengte-hoofdomtrek, voedingsadvies, vaccinaties tegen kinderziekten (kinderverlamming, kroep, klem, difterie, mazelen, bof, rode hond, hersenvliesontsteking, hepatitis A en B, pneumokokkenvaccinatie, …)

nier- en urinewegaandoeningen : blaasontsteking, niersteen, prostaat,…

huidziekten : acné, huiduitslag, schimmels,…

orthopedie : been- en gewrichsaandoeningen, artrose, lumbago, enkeltaping,…

psychische problemen en depressie

preventie : screening (opsporen van o.a. kanker, suiker, hartziekte…), dieetadvies (aderverkalking obesitas, suikerziekte), rookstop

verwijzing naar de juiste specialist

 HEELKUNDE :

verwijderen van wratten, lipomen (vetbolletjes), …

hechten van wonden

uitspuiten oorproppen

spalken/steunverbanden aanleggen

gips aanleggen of verwijderen

infiltraties : inspuiten in of rond gewricht : schouder, elleboog, pols (carpal tunnel), knie

verwijderen ingegroeide teennagel

opensnijden abcessen

-……..

 

VERLOSKUNDE :

zwangerschapstest

begeleiden van zwangerschap in samenspraak met uw gynaecoloog : advies, onderzoek, bloedcontrole (triple test, toxoplasmose, hepatitis, suiker,…)

opvolgen moeder-kind na bevalling : advies borst/melkvoeding, groei en ontwikkeling kind

gynaecologisch onderzoek : afnemen uitstrijkje van baarmoederhals (opsporen baarmoederhalskanker), borstonderzoek (opsporen borstcyste, borstkanker,…), problemen met menstruatie, klachten van jeuk/witverlies/pijn,…

contraceptie : advies van de voor u meest geschikte methode

– …………….