Griepvaccinaties

Dit jaar organiseert de praktijk opnieuw vaccinatiemomenten voor het toedienen van het griepvaccin. Deze zullen dit jaar opnieuw doorgaan op zaterdag namelijk zaterdag 29 oktober en zaterdag 19 november. U kan een afspraak maken via het secretariaat. U komt op het afgesproken uur langs met uw identiteitskaart en griepvaccin. De consultatie is enkel bedoeld voor het plaatsen van het vaccin en is gratis. We hopen dit jaar opnieuw op een massale opkomst.