Globaal medisch dossier: GMD

Uw medische gegevens worden op één plaats bijgehouden, waardoor al uw zorgverleners een correct idee hebben over uw gezondheidstoestand. Zo worden zinloze of dubbele onderzoeken vermeden. Doorverwijzing naar andere zorgverleners wordt veel eenvoudiger.

Bovendien krijgt u een vermindering op uw eigen bijdrage (remgeld) voor een raadpleging bij de huisarts (voor patiënten < 10 jaar, 75-plussers en chronisch zieken geldt dit ook bij een huisbezoek).

Dit GMD geldt bij alle artsen binnen onze praktijk.

U hoeft hiervoor niet te betalen, de kosten hiervoor worden rechtstreeks geregeld met uw mutualiteit. U hoeft enkel uw identiteitskaart mee te brengen op raadpleging.

Dit GMD wordt elk kalenderjaar vernieuwd.