Advies en informatie

Voor advies of medische informatie komt u best op raadpleging. Via e-mail wordt er geen medische informatie verstrekt, alsook geen afspraak gegeven. Indien nodig kan u voor korte informatie één van de artsen telefonisch bereiken tijdens de consultaties. Dit kan tussen 8u en 10u en tussen 14u en 19u.

Voor laboresultaten kan u opbellen naar Dr De Crem op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 11u40 en 12u. Voor Dr Vanheers op maandag, woensdag en vrijdag tussen 11u en 11u20, voor Dr Van Hove op maandag, dinsdag en donderdag tussen 11u en 11u20.  

Langdurige telefoongesprekken tijdens de consultaties proberen we te vermijden, gezien dit storend is voor de aanwezige patiënt en dit de wachttijd voor de afspraken doet oplopen.

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u hiervoor op raadpleging te komen.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
Uw arts schrijft steeds medicatie voor, voor een tijdspanne tot de volgende consultatie, waarop hij controle nodig acht. Tussentijds afhalen van voorschriften zou dus in principe maar zelden nodig moeten zijn.